Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inhoudsopgave

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van ZORM. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe ZORM omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht ZORM de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien je gebruikt maakt van de diensten van ZORM, verstrek je zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het aanmaken van een Account of het toesturen van uw gegevens per email, daarnaast kunnen de persoonsgegevens verkregen door middel van een overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

ZORM verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • KVK-nummer;
 • E-mailadres en IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;

Doel voor verwerken persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verzenden van mails en/of nieuwsbrieven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ZORM kan jouw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZORM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZORM) tussen zit. ZORM gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Bewaartermijn

ZORM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie
Persoonsgegevens
Personalia
Adres   
CV
Portfolio
Bedrijfsgegevens  Email-adres

Bewaartermijn
12 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden
12 maanden

Rede van (tijdelijk) bewaren
Uitbreiden van ons potentieel personeelsbestand
Uitbreiden van ons potentieel personeelsbestand
Uitbreiden van ons potentieel personeelsbestand
Uitbreiden van ons potentieel personeelsbestand
Uitbreiden van ons potentieel personeelsbestand
Uitbreiden van ons potentieel personeelsbestand
Versturen van zakelijke email(s)

 

Verwerking door derden

ZORM  deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Betaalmethodes ten behoeve van de verwerking van betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegeven en financiële gegevens.
 • Diverse softwareleveranciers ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Beveiliging van Persoonsgegevens

ZORM neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Cookieverklaring

ZORM maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag ZORM cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die ZORM gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van ZORM worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat ZORM informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@zorm.nl.

Contact

Mogelijk heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
Neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Algemene Voorwaarden ZORM - Design & Branding
zorm-logo-slogan-black-small

Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn deze Algemene voorwaarden van kracht.