Enexis

Krachtige visuals en infographics

enexis-logo-2

 

De energietransitie is in volle gang en de netbeheerders van Enexis werken hard aan het energiesysteem van de toekomst. Enexis vroeg ZORM om een manier te bedenken om meer draagvlak te krijgen voor hun diensten die veel maatschappelijk impact hebben.

Door middel van storytelling, krachtige visuals, infographics en grafieken  is een consistent en krachtige boodschap gecommuniceerd in de media.

Enexis verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Enexis is voortgekomen uit onder andere Essent, en heeft zo’n 5000 werknemers en 5,2 miljoen klanten-aansluitingen. Door de energietransitie is de vraag en de druk op het net nog nooit zo groot geweest. Er verandert een hoop. Om iedereen mee te nemen in dit verhaal en bewust te maken zijn er infographics, rapportages en presentaties gemaakt.

Producten
Resultaat

Een boodschap vertalen naar online- en offline-communicatie-middelen die de  kernboodschap inzichtelijk maken. Betere bewustwording bij de doelgroep.

 

Enexis project

Onze oplossing

Enexis staat voor een uitdaging. De branche waarin Enexis zich bevindt staat voor een grote klus door de energietransitie. Het netwerk moet de komende jaren in recordsnelheid uitgebreid en aangepast worden. Omdat veel mensen binnen de doelgroep hier niet van op de hoogte zijn en met name de politiek beter geïnformeerd moet worden was dit een belangrijk project.

Om dit voor elkaar te krijgen werd in kaart gebruikt welke informatie het meest belangrijk is, en hoe dit terug komt in een communicatieplan. Deze werd vervolgens vertaald naar diverse communicatiemiddelen. Het project begon met een een kwalitatief onderzoek om data te verzamelen.

De gegevens die nodig zijn om een compleet verhaal te vertellen voor de doelgroep zijn eerst in kaart gebracht. Vervolgens is onderzocht hoe deze het beste gevisualiseerd konden worden. Tijdens de uitwerking is intensief samengewerkt met Enexis, zodat er geen verrassingen waren bij de oplevering van het project. Er is bij de uitwerking goed gelet op de indeling en invulling van alle communicatiemiddelen, zodat de doelgroep deze zou begrijpen. Uiteindelijk zijn de eindproducten zowel online, op de website, als offline, in de media, gepubliceerd.

Enexis project grafiek

Dankzij Rick van ZORM hebben we de doelgroep weten te benanderen met communicatiemiddelen die goed aansluiten op onze boodschap. Een succesvolle campagne.

De resultaten

Met hulp van ZORM weet Enexis hun verhaal te vertellen en te vertalen naar een heldere boodschap voor de doelgroep. Strategisch gebruik van storytelling.

Door slim gebruik te maken van storytelling steeg het draagvlak voor de werkzaamheden van Enexis. En op deze manier kan Enexis meer vertrouwen krijgen van de doelgroep. De naamsbekendheid van Enexis werd vergroot en men krijgt een beter inzicht wat Enexis voor het netwerk en de doelgroep doet.

Na oplevering van het project bleek uit onderzoek dat de eindproducten heel positief ontvangen werden door de doelgroep. De beleidsbepalers in de politiek hebben hierdoor ook meer aandacht voor de energietransitie. 

Enexis boek project
Cijfers
Enexis tablet - Enexis project netwerk
Rick van Houten

Meer weten?

Hallo! Bedankt voor het bekijken van deze case study.
Wil je weten hoe we jouw organisatie of merk verder kunnen helpen?
Neem dan contact op met Rick. Dan drinken we een bakje koffie.