Merkstrategie – De 9 belangrijkste onderdelen

Merkstrategie

Succesvolle merken bestaan uit verschillende onderdelen. Deze elementen maken een merk uniek en onderscheidend. De samenhang maakt het een effectieve en succesvolle merkstrategie. 

1. Wat is een merk?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een merk is. Als men over een ‘merk’ spreekt dan gaat het vaak om fysieke producten zoals een logo. Maar een merk is meer dan een fysiek beeldmerk. Merken zijn emotie. Een emotionele ervaring, en deze wordt versterkt of verzwakt door elke interactie met een merk, en dus bedrijf. 

Merken kun je definiëren als hoe mensen erover denken, wat ze erbij voelen en wat ze zeggen over het bedrijf. En marketing is wat je zelf zegt over jouw bedrijf. Het onderdeel branding binnen de merkstrategie is hoe de producten en diensten onderscheidend zijn van die van de concurrentie. Branding is tevens één van de belangrijkste aspecten binnen de merkstrategie om het maximale resultaat te halen.

2. Wat is merkstrategie?

Om te begrijpen wat merkstrategie is, is het belangrijk om te begrijpen wat branding is.
Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat branding het process is dat de waarde en authenticiteit van een bedrijf, product of dienst bepaald. Een samenhang van kenmerken en voordelen die een bepaald merk uniek maken. 

Branding is de kracht achter marketing.

Merkstrategie definieert de regels en richtlijnen over hoe, wat, wanneer en wat, waar en wanneer en aan wie de merkboodschap gecommuniceerd wordt. Een sterke en goed gedefinieerde en uitgevoerde merkstrategie leidt tot een consistente merkboodschap, een positieve emotionele band met klanten en een hogere merkwaarde.  

3. Waarom heb je merkstrategie nodig?

De snelle digitale wereld waar we in leven wordt aangedreven door perceptie en merken die de mening van klanten vertegenwoordigen. Deze is gebaseerd op de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van producten, reputatie en klantervaring van bedrijf. 

Een merkstrategie onmisbaar omdat deze duidelijkheid geeft over de positie in de markt ten opzichte van de concurrentie en de verwachtingen van de klant. Deze informatie is van belang om effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen en marketingboodschappen te verfijnen om uw concurrentievermogen te maximaliseren en sterke merken op te bouwen.

Branding zorgt voor een betere positie op de markt en de waarde van een merk te vergroten. Dit door de naamsbekendheid te verbeteren, de geloofwaardigheid, het vertrouwen op te bouwen, de effectiviteit van merkuitingen te vergroten en de doelgroep en eventueel medewerkers van het merk te inspireren. 

Branding is strategisch.
Marketing is tactisch.

Een merkstrategie is een planmatige werkwijze voor ontwikkeling van het merk, in overeenstemming met de strategie van het bedrijf. Een merkstrategie helpt te begrijpen wat het merk is en hoe het kan functioneren als blauwdruk en hoe deze te communiceren.

Bij ZORM helpen we allerlei soorten bedrijven bij het ontwikkelen van hun merkstrategie door meer te weten te komen over hun bedrijf, geschiedenis en doelen. We begrijpen dat branding veel verder gaat dan alleen een bedrijfslogo.

4. De 9 Merkstrategie-onderdelen

De 9 elementen die fundamenteel zijn voor het vormen van een effectieve merkstrategie:

De 9 elementen van de merkstrategie
De 9 elementen van de merkstrategie.
4.1 Merkdoel

Eerst zal nog eens geformuleerd moeten worden waarom het bedrijf bestaat en welke problemen er opgelost worden. Oftewel het ‘waarom’ achter het merk. Wanneer het merk een duidelijk doel heeft zal het beter in staat zijn om:

  • Een groter publiek aan te spreken
  • Meer omzet te maken
  • Sneller te groeien
  • Een betere ROI (Return on Investment)
4.2 Merkvisie

Zakelijke beslissingen moeten op de lange termijn invloed hebben om ervoor te zorgen dat het merk in de juiste richting wordt gestuurd. Het hebben van een duidelijke visie helpt bij het bepalen van de groeidoelstellingen en is direct van invloed op de zakelijke beslissingen.

Een visie moet gedurfd zijn, die jou en alle betrokkenen kan uitdagen en motiveren. Het is ook belangrijk dat het een realistische visie is. Zodat het geloof er is om ook daadwerkelijk het doel te halen. Inspireer anderen door groot te dromen. Neem beslissingen die het verschil kunnen maken. De merkvisie is na het merkdoel is essentieel voor de branding op een strategisch manier. 

4.3. Merkwaarden

De kernwaarden van het merk. Deze bepalen het gevoel en de cultuur rondom het merk. Je zou kunnen zeggen dat de merkwaarden de drijvende kracht is die zichtbaar en voelbaar zal zijn voor de buitenwereld. Door de kernwaarden te definiëren kan bepaald worden hoe het merk in de markt zal worden waargenomen.

Merkwaarden maken het mogelijk om te sturen in de communicatie en de manier waarop er keuzes gemaakt worden, de besluitvorming. Het belangrijkste hierbij is dat het merk consistent is. De merkwaarden laten aan de consumenten, zakenpartners en het algehele publiek zien waar het bedrijf of het merk voor staat. 

4.4. Doelgroep

Het is belangrijk om de doelgroep zo goed mogelijk te begrijpen. Hierdoor ontstaat namelijk een beter beeld wat hun behoeften en problemen zijn en zo kunnen deze aangepakt worden met relevante oplossingen.

Het kennen van de doelgroep is dus de sleutel tot het positioneren van een merk in de markt. Als gekeken wordt naar positionering van de merkstrategie dan is het belangrijkste gedeelte het definiëren van de doelgroep.  Dit kan het beste om een profiel op te stellen van een gemiddelde of doorsnee klant. Dit worden ook wel persona’s genoemd. 

Dit moet een goed beeld geven over de demografie van de doelgroep. Waar de doelgroep tegenaan loopt, wat ze motiveert of gelukkig maakt en welke gedragspatronen er te herkennen zijn. Het belangrijkste hierbij zijn de ambities, doelen en verwachtingen. Zodat het product of de dienst gepositioneerd kan worden en hieraan kan voldoen.

Doelgroep - marktanalyse
Het kennen van de doelgroep is dus de sleutel tot het positioneren van een merk.
4.5 Marktanalyse

Het is belangrijk om de markt goed te ontdekken en te begrijpen. Vervolgens moet gekeken worden hoe een product onderscheidend kan zijn en te bepalen waar het voor staat. Door de markt te analyseren kan er dus geleerd worden van de concurrentie. 

Een marktanalyse is een essentieel onderdeel van het proces om het merk te positioneren ten opzichte van de concurrentie. Elke dag komen er nieuwe merken op de markt, vrijwel alle branches zijn erg competitief. Door onder andere een SWOT-analyse kan gekeken worden naar de sterke en zwakke punten van de concurrentie. 

Door onderscheidend te zijn van anderen kan het publiek het merk beter onthouden ten opzichte van de concurrentie. Daarom is het onderzoeken van de markt en de concurrentie een zeer belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van een effectieve marktstrategie.  

4.6 Doelstellingen

Door te brainstormen kunnen er goede ideeën, denk bijvoorbeeld na over de verschillende manieren hoe klanten het merk kunnen leren kennen. Door bewustmaking en initiatief te nemen kan effectief gewerkt worden op de markt. Voor een goede merkstrategie zijn ook de marketingdoelen van het merk belangrijk. Hiermee kan bepaald worden hoe de bekendheid gecreëerd wordt. Zodat de doelgroep het merk kan ontdekken. 

Dit onderdeel van de strategie helpt potentiële klanten te bereiken en om onder hun aandacht te komen. Er moet rekening gehouden worden met de kosten en mogelijkheden op gebied van marketing. Zodat deze investering verstandig besteed kan worden. Door een goed beeld te hebben van de doelgroep en deze te combineren met het marktonderzoek, kunnen de doelstellingen het merk helpen om bekendheid te krijgen.

4.7 Merkpersoonlijkheid

Door het merk karakteristieke eigenschappen of kenmerken te geven is het gemakkelijker om binding te krijgen met het merk voor de doelgroep. Door deze merkpersoonlijkheid te definiëren kan er een beter strategisch beleid gevoerd worden.

Veel bedrijven, en met name start-ups, vergeten om deze karaktereigenschappen te omschrijven voor hun merk. Een gemiste kans om een beter binding met de doelgroep te krijgen. Door het merk te beschrijven alsof het een persoon is, kunnen de meningen en associaties bij het merk gevormd worden en daarmee sterke relaties opgebouwd worden met nieuwe of bestaande doelgroepen.

4.8 Tone of voice

Bepaal de tone of voice, de toon van je merk, door richtlijnen te formuleren hoe je wilt dat het merk klinkt voor de doelgroep en buitenwereld. Het uitbrengen en uitstralen van een boodschap die overtuigend overkomt is van essentieel belang voor het merk. Als de persoonlijkheid van het merk is ontdekt is het bepalen van de juiste toon, de volgende stap.

Hoe de doelgroep aangesproken dient te worden is verschillend voor merken. Zo zal een financiële instelling een formele manier van communiceren hebben terwijl een merk dat zich richt op jongeren vaak een informele of grappige benaderwijze heeft. Welke toon er ook gekozen wordt, het is belangrijk om altijd consistent te zijn in alle communicatiekanalen.

4.9 Slogan

Het is belangrijk om de boodschap van het merk samen te vatten in een aantal beknopte en gedenkwaardige woorden die het merkverhaal kunnen overbrengen. Door een passende slogan te bedenken, kan het merkverhaal in enkele pakkende woorden verteld worden.

Hierbij is het van belang om een slogan, of pay-off, te kiezen die de boodschap van het merk overbrengt en een goede weerspiegeling is van de merkpositionering. Zodra alle belangrijke elementen van de merkstrategie zijn uitgewerkt, is het als slot het beste om deze allemaal samen te vatten in een aantal gedenkwaardige en krachtige woorden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer berichten

Merken bouwen

Rick is de eigenaar van ZORM. Hij helpt merken te groeien en resultaten te behalen door onderscheidende logo’s en merkidentiteiten te ontwerpen, ondersteund door strategie.

Picture of Rick van Houten
Rick van Houten

Design & Branding expert

Nieuwe berichten
Goedkope hosting nodig?
Goedkope hosting nodig?
Onderwerpen

Plaats een reactie